3 – 4 Μαϊου, 2018 Σεμινάριο Αikido με τον Miyamoto Sensei στη Θεσσαλονίκη

miyamoto2018Το σεμινάριo διοργανώνεται από το Greek Aikido Council