23 – 25 Μαρτίου, 2018 Σεμινάριο Zazen, Sesshin με την Komyo Zenni, στην Αθήνα