Εκπαίδευση με όπλα

Στο Athens Aikido η προπόνηση στα όπλα ακολουθεί αυστηρά το ύφος και τις οδηγίες που έχουν δωθεί από τον Chiba Shihan. Η εκπαίδευση αποτελείται κυρίως απο την χρήση bokken (ξύλινο σπαθί), jo (ξύλινο ραβδί), tanto (ξύλινο μαχαίρι), wakasashi και shinai. Η προπόνηση στο Aikido και στα όπλα είναι αλληλένδετη και οι μαθητές παροτρύνονται να δίνουν την ίδια προσοχή και προσπάθεια και στα δυο είδη προπόνησης. Μέσα από την προπόνηση των όπλων , οι μαθητές εξασκούν τις ουσιώδεις παράμετρους: mai ai (σωστή απόσταση) συνγχρονισμός, και τοποθέτηση σώματος. Ο χειρισμός και ο άμεσος κίνδυνος τις συμπλοκής με όπλα , φέρνει αυτές τις σημαντικές παράμετρους στο προσκήνιο πολύ πιο άμεσα απο ο’τι στις τεχνικές σώματος , όπου τέτειες “λεπτομέρειες” μπορούν εύκολα να “χαθούν”. Ξεκινώντας με βασικές φόρμες επιθέσεων και ασκήσεις ωστέ να οικιοποιηθούν τα όπλα ,οι μαθητές συνεχίζουν την προπόνηση σε ζευγάρια εκτελώντας katas. Ύστερα από χρόνια επαναλαμβανόμενης εξάσκησης , ο ασκούμενος μπορεί να αποκτήσει την αντίληψη και την ικανότητα στον χειρισμό , ωστέ να ξεπεράσει τις φόρμες , και τα όπλα να γίνουν η προέκταση του σώματος. Η προπόνηση στα όπλα πραγματοποιήται με επιθέσεις από όπλο προς όπλο και από όπλο προς “άδειο χέρι”. Και στις δύο περιπτώσεις ισχύουν οι ίδιες αρχές , όπως αντιστοίχως , οι ίδιες αρχές ισχύουν τόσο στις τεχνικές σώματος όσο και στις τεχνικές όπλων.

weapons