8 – 11 Αυγούστου G. Lyons, R. Savoca & Τ. Flower στο Garrison Institute ΝΥ