25-27 Ιανουαρίου Ο Robert Savoca Sensei στο Le Cercle d’Aikido Parisien

savoca_paris
paris19_1