12-13 Ιανουαρίου 2019, Σεμινάριο του Ελληνικού Birankai

birankai2019